ბანდადებული ჩარები Reborn სერვერზე

Maintenence...

პერსონაჟი დასაწყისი ვადა დასასრული მიზეზი