რასები

დაწყებისას უნდა აირჩიოთ პერსონაჟის რასა. თამაშში სულ 6 რასის წარმომადგენელია, თვითოეული მათგანისთვის მიღწევადია გარკვეული პროფესიები.

ადამიანი

ელფი

ბნელი ელფი

ორკი

ჯუჯა

კამაელი