ორკი

ორკები ცეცხლოვანი რასაა. სხვა რასებთან შედარებით ყველაზე ძლიერი და ღონიერი წარმომადგენლები ყავთ. აქვთ მაქსიმალური სიცოცხლის უნარი, თუმცა საკმაოდ მოუქნელები არიან

მებრძოლის საცწისი მონაცემები

Str
40
Dex
26
Con
47
Int
18
Wit
12
Men
27

მებრძოლი ორკის კლასები

 

დონე 1-19

Orc Fighter

Starting Class

A basic fighting class, Orc fighters wear heavy or light armor and focus on brute force melee combat. At level 20, the Orc Fighter must choose to journey his path to warrior as either a brutish Orc Raider or as a dexterous Monk.

Races available to become a Tyrr Warrior:

დონე 20-39

Orc Raider

First Class Transfer

Orc Raiders have polished their war arts and honed their weapon skills. They are the main fighting force of the Orc race. They employ more skills than other warrior classes that rely purely on physical strength.

Races available to become a Tyrr Warrior:

Monk

First Class Transfer

Monks are characterized by their fast hand-to-hand attacks. They can also use the technique of gathering magical forces and shooting them towards their enemy to cause damage and weaken the enemy. During solo play, a Monk wears tattoos only as light armor and fights with hand-to-hand fighting equipment to cause severe damage while evading enemy attacks. In party play, Monks are useful primarily for the rapid and devastating damage they can deal.

Races available to become a Tyrr Warrior:

დონე 40-75

Destroyer

Second Class Transfer

Developed from the Orc Raider, the Destroyer is an expert fighter who stands ever vigilant on the front lines of the battlefield. He uses Whirlwind to batter his enemies about and tirelessly fights without fear until his enemies have all been vanquished. The Destroyer's very aura causes his opponents to retreat in fear and consternation.

Races available to become a Tyrr Warrior:

Tyrant

Second Class Transfer

The Tyrant are Monks that have improved their study of Tangsu and are top students at the temple of power and fire. The Tyrant is famous for using such techniques as Force Buster, which explodes energy and attacks multiple enemies whose way is blocked; Burning Fist, which throws strong fists of fire; and Punch of Doom, which causes extreme damage to an opponent while consuming a lot of physical strength.

Races available to become a Tyrr Warrior:

დონე 76-84

Titan

Third Class Transfer

Destroyers evolve into Titans wielding massive swords or axes. They are powerful warriors that spearhead advance attacks and trample the enemy without reservation.

Races available to become a Tyrr Warrior:

Grand Khavatari

Third Class Transfer

It is said that the highest priests of the Monastery of Fire possess strength that rivals that of Titans. These master Tyrants possess abilities previously unseen in Titans, pursuing true physical prowess. Gifted and dedicated fighters who are granted the title of the Grand Khavatari, the quintessential warrior, these Tangsu practitioners prefer tattoos over cumbersome armor in combat.

Races available to become a Tyrr Warrior:

გრძნეულის საწყისი მონაცემები

Str
27
Dex
24
Con
31
Int
31
Wit
15
Men
42

გრძნეული ორკის კლასები

 

დონე 1-19

Orc Mystic

Starting Class

A basic spell-casting class, Orc Mystics wear robes or light armor, and cast beneficial and damaging spells while wielding staves, magic maces, and swords.

Races available to become an Iss Enchanter:

დონე 20-39

Orc Shaman

First Class Transfer

The Orc Shaman provides extensive support in groups - casting beneficial spells and healing others. They can also cast powerful magic curses on enemies in combat and have some proficiency in physical combat. When completing the second class transfer at level 40, the Orc Shaman can choose between being a debuffer against monsters as an Overlord or a buffer to party members as a Warcryer. Both paths lead to eventually becoming a true enchanter.

Races available to become an Iss Enchanter:

დონე 40-75

Overlord

Second Class Transfer

Overlords specialize in weakening the enemy with amazing debuffs, and providing buffs for their entire clan, although they cannot buff a party of non-clan members. The Overlord leads the Orc race through the use of Seal of Winter, which reduces the attack speed of nearby enemies and Sight of Paagrio, which increases the accuracy of other members of his clan.

Races available to become an Iss Enchanter:

Warcryer

Second Class Transfer

The Warcryer is a Shaman who has received special training in the battle song, which is at the very top of the Orc sorcery system. They support fellow party members through songs of magical power. The Warcryer is an advantage to a group in battle, thanks to his adept Chant of Fury, which increases the attack speed of his party members, as well as the Chant of Evasion, which increase evasiveness.

Races available to become an Iss Enchanter:

დონე 76-84

Dominator

Third Class Transfer

Orcs who have realized the power of tactics, Dominators are natural leaders and strategists. Given the title of Dominator, which is bestowed to only the strongest Overlords, they lead proud warriors who will leap off a cliff without the slightest hesitation about their victory

Races available to become an Iss Enchanter:

Doom Cryer

Third Class Transfer

At the pinnacle of the Orc's incantations lie battle songs, special chants in the form of songs. Doom Cryers are Warcryers who are perfectly fluent in battle songs that rain destruction upon the enemy. With mere words, they heal friendly forces with chants endowed with strong magical powers, raise morale, and cast curses on enemies.

Races available to become an Iss Enchanter: