ელფი

ელფები წარმოიშვნენ წყლისაგან. საკმაოდ მოქნილი და სხარტი რასაა. არიან კარგი მშვილდოსნები, ფლობენ სიმღერის მაგიას, შერწყმულნი არიან ბუნებასთან და იმყოფებიან წყლის ქალღმერთის მფარველობის ქვეშ

მებრძოლის საწყისი მონაცემები

Str
36
Dex
35
Con
36
Int
23
Wit
14
Men
26

მებრძოლი ელფის კლასები

 

დონე 1-19

Elven Fighter

Starting Class

A basic melee fighter class, destined for more specialization in weapons and to wear heavy or light armor. At level 20, the Elven Fighter must choose to be either a damage-based Elven Scout, or a defense-based Elven Knight.

დონე 20-39

Elven Knight

First Class Transfer

Elven Knights differ from other Knights in their high agility and ability to cast recovery magic. Their quick movement speed and haste spells make them highly regarded in groups, but they are also effective alone. When completing the second class transfer at level 40, the Elven Knight can choose between keeping their tank class by becoming a Temple Knight, or to veer away from tanking and towards being an enchanter.

Races available to become a Sigel Knight:
Races available to become an Iss Enchanter:

Elven Scout

First Class Transfer

Scouts are Elven Fighters that are comfortable using bows, daggers, and a suit of light armor. With their healing and support magic skills, they are an asset to any group. Their high dexterity and quick movement make them excellent scouts and masters of ranged attacks. When completing the second class transfer at level 40, the Elven Scout can choose between focusing on ranged weapons by becoming a Silver Ranger, or to become masters of daggers by becoming a Plains Walker.

Races available to become an Othell Rogue:
Races available to become a Yul Archer:

დონე 40-75

Temple Knight

Second Class Transfer

The Temple Knight, who has risen to the height of swordsmanship, borrows the power of the gods of light and water for both magic and sword. He engages in battle by summoning cubics to assist in attacks through Summon Storm Cubic, or by summoning cubics that can recover his own physical strength through Summon Life Cubic.

Races available to become a Sigel Knight:

Sword Singer

Second Class Transfer

The Sword Singer has a beautiful voice that is used to raise the morale of party members and assist them in battle. The Sword Singer helps to recover the physical strength of party members through Song of Life and raises the defensive power of party members using Song of Earth. The sound of the Sword Singer's voice is welcome in any party.

Races available to become an Iss Enchanter:

Plains Walker

Second Class Transfer

The Plains Walker, who is more accustomed to outdoor life than indoor living, is an adventurer skilled in all areas of battle and exploration. He attacks opponents from behind using Backstab and can entice one unique monster to benefit his party by using Lure.

Races available to become an Othell Rogue:

Silver Ranger

Second Class Transfer

The Silver Ranger is the ideal Elven fighter in terms of skill with the bow. A Silver Ranger's key skills are Double Shot, which shoots two arrows consecutively, and Burst Shot, which hits multiple enemies within range.

Races available to become a Yul Archer:

დონე 76-84

Eva's Templar

Third Class Transfer

Eva's Templar is a prestigious title conferred on the strongest Temple Knight protecting Eva and the forest of the Elves. Knights who presented their swords to the goddess Eva, who became the guardian of water and the elves following the fall of Shilen, their top priority is protecting colleagues rather than destroying the enemy.

Races available to become a Sigel Knight:

Sword Muse

Third Class Transfer

Sword Muses are Sword Singers who have reached the apex of the singing of spirit songs unique to Elves. Spirit songs are beautiful songs infused with the power of the spirit. Magic exclusive to Elves, these songs enhance the combat capability and morale of their own forces and to seek the divine protection of the spirits and the goddess before heading out to the front. They are welcome in any party thanks to their valuable buffs.

Races available to become an Iss Enchanter:

Wind Rider

Third Class Transfer

Elves, a race belonging to the forest and water, are intimate with the wind. Among them, the most accomplished Plains Walkers, travelers who are able to appear and disappear like the wind, are called Wind Riders. Equipped with extraordinary agility and grace, they are explorers adept at combat and exploration and acclimated to outdoor life.

Races available to become an Othell Rogue:

Moonlight Sentinel

Third Class Transfer

The bow is a very important weapon for Elves, who traditionally prefer ranged combat over melee. A title conferred on the most accomplished archers among the Elven Scouts, the Moonlight Sentinel is named after an ancient hunting ritual performed under the light of the full moon.

Races available to become a Yul Archer:

გრძნეულის საწყისი მონაცემები

Str
21
Dex
24
Con
25
Int
37
Wit
23
Men
40

გრძნეული ელფის კლასები

 

დონე 1-19

Elven Mystic

Starting Class

A basic spell-casting class, mystics wear robes and cast beneficial and damaging spells while wielding staves and magic maces and swords. At level 20, the Elven Mystic must choose to be either a damage-dealing Elven Wizard, or a healing Elven Oracle.

დონე 20-39

Elven Wizard

First Class Transfer

Elven Wizards divide the magical forces in the world into four elements, as well as light and darkness. They then amplify the power of these elements and combine them to use in their magic. Elven Wizards can use mid-level elemental magic and summon magic. The playstyle of an Elven Wizard is similar to that of other wizards, however, the characteristics of the magic they use and the types of creatures they summon are related to Elven history. Though fast casters, the magical attack power of Elven Wizards is somewhat weak and they cannot use black magic. When completing the second class transfer at level 40, the Elven Wizard can choose between being a damage-dealing and buffing Spellsinger, or summon Elementals to fight for them as an Elemental Summoner.

Races available to become a Feoh Wizard:
Races available to become a Wynn Summoner:

Elven Oracle

First Class Transfer

Elven Oracles are Mystics who borrow the power of the gods to perform miracles. The playstyle of an Elven Oracle is similar to that of a Human Cleric. However, Elven Oracles are possessed of faster movement and casting speeds and focus on a different array of skills.

Races available to become an Aeore Healer:

დონე 40-75

Spellsinger

Second Class Transfer

The Spellsinger has become intimately familiar with elemental magic and deals in magic that primarily uses water. He uses a shield called Freezing Skin that reflects damage directed towards him and uses the Ice Dagger to throw ice blades at his opponents.

Races available to become a Feoh Wizard:

Elemental Summoner

Second Class Transfer

The Elemental Summoner engages in battle using servitors and is skilled in a variety of summon magic. Like other summoner mages, they engage in battle vicariously and raise their servitors' physical and magical defensive powers shielding spells. The Elemental Summoner also raises attack speed through Servitor Haste.

Races available to become a Wynn Summoner:

Elven Elder

Second Class Transfer

The Elven Elder stands at the forefront in the religion of water, and aids allies using various methods of support magic. Elven Elders raise the defensive capability of shields through Bless Shield. Occasionally, the Elven Elder will even bring down the Might of Heaven upon the undead.

Races available to become an Aeore Healer:

დონე 76-84

Mystic Muse

Third Class Transfer

Mystic Muse is the title given to Spellsingers who have reached the peak of the four element wizardry. Referred to as muses, they are rumored to possess the beautiful and mystical voice of the gods. Although they possess power equal to the Archmages of the Ivory Tower, the highest institution of element wizardry, they rarely venture out of the forest and remain largely unknown.

Races available to become a Feoh Wizard:

Elemental Master

Third Class Transfer

Elemental Master is the title bestowed on the most accomplished Elemental Summoners. Elemental Masters are knowledgeable summoners who practice summoning techniques exclusive to Elves, the foundation of which lies in the belief that magic is the natural phenomenon of power.

Races available to become a Wynn Summoner:

Eva's Saint

Third Class Transfer

Of Eva's priests who spread her teachings, Elven Elders who have reached the pinnacle of their faith and power are called Eva's Saints. Eva's Saints are devoted to peace, treat the sick, and spread love, but they are also resolute priests who are undeterred from participating in battle in order to protect their allies and uphold peace.

Races available to become an Aeore Healer: