კლასები

თამაშში 30-მდე ძირითადი კლასია რომლებიც მთლიანობაში შეიძლება დაიყოს რვა განსხვავებულ კატეგორიად. გაითვალისწინეთ, ზოგიერთი კატეგორია შეუძლებელია განავითაროთ კონკრეტული რასისთვის.

რაინდი

მეომარი

ყაჩაღი

მშვილდოსანი

მაგიკოსი

გამომძახებელი

ჯადოქარი

მკურნალი