რაინდი

რაინდები მედგრად დგანან ბრძოლაში, შეუძლიათ დიდი ზიანის ატანა და ასრულებენ ტანკის როლს. იმ დროს როდესაც რაინდზე მოდის შეტევების დიდი ნაწილი, გუნდის სხვა წევრები სასიკვდილო ზიანს აყენებენ მტერს

  • რასა
  • დონე 1-19
  • დონე 20-39
  • დონე 40-75
  • დონე 76-84

ადამიანის კლასები

 

ადამიანი მენრძოლი

Starting Class

A basic melee fighter class, destined for more specialization in weapons and to wear heavy or light armor. At level 20, the Human Fighter must choose to be either a damage-based warrior, a stealthy rogue, or a defense-based Human Knight.

Human Knight

First Class Transfer

The Knight class is specialized for close physical combat with an emphasis on defense. Their defense skills are excellent and their self-heal skill allows them to hunt for a longer period of time without the assistance of a companion. In party play, Knights focus on attracting monsters' attacks and attention to themselves — allowing other party members to focus on dealing damage to make the killing blow. When completing the second class transfer at level 40, the Human Knight can choose between the path of the light or the path of dark to continue its evolution.

Paladin

Second Class Transfer

The Paladin is a tank that sustains great damage by healing itself through white magic and holy blessings, and maintains a hate aura to protect itself and fellow party members.

Dark Avenger

Second Class Transfer

Unlike the Paladin who uses mostly white magic, the Dark Avenger is a tank that uses black magic to vex his opponents. He absorbs the physical strength from corpses using Life Scavenge and emanates attack points with Reflect Damage.

Phoenix Knight

Third Class Transfer

These hallowed Paladins worship the god of light to protect their lord and uphold justice. Phoenix Knights use healing spells invoked by the blessing of the god of light. They are guardian knights who fight to protect fellow knights rather than to kill the enemy.

Hell Knight

Third Class Transfer

Rejecting hypocrisy and pretense, these knights of hell direct their wrath at the enemy. Devoted to vengeance and the god of darkness and unwavering in their beliefs, these formidable Dark Avengers are willing to destroy anything that gets in the way.

ელფის კლასები

 

Elven Fighter

Starting Class

The Elven Fighter is a basic melee class, destined to specialize in weapons and to wear heavy or light armor. At level 20, the Elven Fighter must choose to be either a damage-based Elven Scout, or a defense-based Elven Knight.

Elven Knight

First Class Transfer

Elven Knights differ from other Knights in their high agility and ability to cast recovery magic. Their quick movement speed and haste spells make them highly regarded in groups, but they are also effective alone. When completing the second class transfer at level 40, the Elven Knight can choose between keeping their tank class by becoming a Temple Knight, or to veer away from tanking and towards being an enchanter.

Temple Knight

Second Class Transfer

The Temple Knight, who has risen to the height of swordsmanship, borrows the power of the gods of light and water for both magic and sword. It engages in battle by summoning cubics to assist in attacks through Summon Storm Cubic, or by summoning cubics that can recover his own physical strength through Summon Life Cubic.

Eva's Templar

Third Class Transfer

Eva's Templar is a prestigious title conferred on the strongest Temple Knight protecting Eva and the forest of the Elves. Knights who presented their swords to the goddess Eva, who became the guardian of water and the elves following the fall of Shilen, their top priority is protecting colleagues rather than destroying the enemy.

ბნელი ელფის კლასები

 

Dark Fighter

Starting Class

A basic melee fighter class, destined for more specialization in weapons and to wear heavy or light armor. At level 20, the Dark Fighter must choose to be either a damage-based warrior, or a more defense-based Palus Knight.

Palus Knight

First Class Transfer

Palus Knights are Dark Fighters that have received professional swordsman training. The play style of a Palus Knight is similar to that of other Knights yet with a superior attack capability. Palus Knights possess many skills and magic focused on causing damage. When completing the second class transfer at level 40, the Palus Knight can choose between keeping their tank class by becoming a Shillien Knight, or to veer away from tanking and towards being an enchanter.

Shillien Knight

Second Class Transfer

Unlike the Elven Temple Knight, who uses the magic of light and water, the Shillien Knight uses the magic of darkness and water, in addition to his skills with the sword. He drains the physical power of opponents with Summon Vampiric Cubic or Summon Viper Cubic, or he can summon poisonous cubics. The Shillien Knight can also rain lightning down upon his opponents using Lightning Strike.

Shillien Templar

Third Class Transfer

Among Shilien Knights, followers of the goddess of the underworld, Shilen, the Shillien Templar knights are said to be blessed by her. Adept at black magic, they also practice diverse summoning magic abilities.