მეომარი

მეომრებს გადამწყვეტი როლი უკავით ბრძოლაში. ისინი არ არიან ისეთი ამტანები როგორიც რაინდები, არც ისთი ზიანის მიყენება შეუძლიათ როგორიც მაგიკოსებს ან ყაჩაღებს, თუმცა შეუძლიათ ელვისებურად შეიჭრნენ და არეულობა გამოიწვიონ მოწინააღმდეგის რაზმებში, ამასთან საკმო ზიანიც მიაყენონ სხვადასხვა ტიპის იარაღით

  • რასა
  • დონე 1-19
  • დონე 20-39
  • დონე 40-75
  • დონე 76-84

ადამიანის კლასები

 

Human Fighter

Starting Class

A basic melee fighter class, destined for more specialization in weapons and to wear heavy or light armor. At level 20, the Human Fighter must choose to be either a damage-based Warrior, a stealthy Rogue, or a defense-based Human Knight.

Warrior

First Class Transfer

Warriors pursue physical power independently, refusing the structured training of military. They focus on having strong swordsmanship skills and gaining strength and power. They are adept at hunting alone, but they add to party play as well. When completing the second class transfer at level 40, the Warrior can choose to focus on one-on-one combat as a Gladiator or one-against-many combat as a Warlord.

Warlord

Second Class Transfer

The Warlord is more capable in one-on-many battles than in one-on-one combat and prefers long-range weapons, such as poles. He casts gusts of thunderstorms that cause enemies to faint in their tracks. The Warlord demonstrates his power most effectively in groups, such as during siege battles.

Gladiator

Second Class Transfer

None is better at one-on-one close combat than the Gladiator. Enemies attempt to avoid his powerful attacks in vain. The Gladiator displays his superior swordsmanship using the Sonic Storm or with two-bladed swords he implements the Triple Slash.

Dreadnought

Third Class Transfer

Called upon by ancient powers, the most powerful Warlords are conferred the designation of Dreadnought. Adept at one-on-many combat, they are endowed with singular combat prowess, enabling them to annihilate enemies regardless of their number. Dreadnoughts prefer large weapons such as the polearm.

Duelist

Third Class Transfer

Regarded as the most powerful swordsmen in one-on-one combat, Duelists prefer dual swords as their weapon of choice, and they overcome the enemy with storm-like swiftness. They do not wear heavy armor, as they have inherited the Gladiator mentality of regarding their attack as their best defense.

ჯუჯის კლასები

 

Dwarven Fighter

Starting Class

A basic melee fighter class, destined for more specialization in weapons and to wear heavy or light armor. At level 20, the Dwarven Fighter must choose to focus on resource gathering, becoming a Scavenger, or on crafting, becoming an Artisan.

Artisan

First Class Transfer

Artisans are happiest at their work bench and mainly work on creating items from materials gathered by Scavengers and Bounty Hunters. When in combat they summon some of their own creations to fight alongside. Artisans, like all Dwarves have good attack skills and defenses.

Warsmith

Second Class Transfer

The Warsmith is able to make things with such high level of expertise that not even Artisans could ever hope to achieve. He is welcomed widely by lords of other territories, thanks to his unique ability to make siege weapons. The Warsmith is also adept at using the Whirlwind in battle, while possessing many skills related to manufacturing.

Maestro

Third Class Transfer

Master craftsmen who possess extraordinary skills are granted the title of Maestro. Even among association leaders and elders, those who can be called Maestros are extremely rare.

ორკის კლასები

 

Orc Fighter

Starting Class

A basic fighting class, Orc Fighters wear heavy or light armor, a focus on brute force melee combat. At level 20, the Orc Fighter must choose to journey his path to warrior as either a brutish Orc Raider or as a dexterous Monk.

Orc Raider

First Class Transfer

Orc Raiders have polished their war arts and honed their weapon skills. They are the main fighting force of the Orc race. They employ more skills than other warrior classes that rely purely on physical strength.

Monk

First Class Transfer

Monks are characterized by their fast hand-to-hand attacks. They can also use the technique of gathering magical forces and shooting them towards their enemy to cause damage and weaken the enemy. During solo play, a Monk wears tattoos only as light armor and fights with hand-to-hand fighting equipment to cause severe damage while evading enemy attacks. In party play, Monks are useful primarily for the rapid and devastating damage they can deal.

Destroyer

Second Class Transfer

Developed from the Orc Raider, the Destroyer is an expert fighter who stands ever vigilant on the front lines of the battlefield. He uses Whirlwind to batter his enemies about and tirelessly fights without fear until his enemies have all been vanquished. The Destroyer's very aura causes his opponents to retreat in fear and consternation.

Tyrant

Second Class Transfer

The Tyrant are Monks that have improved their study of Tangsu and are top students at the temple of power and fire. The Tyrant is famous for using such techniques as Force Buster, which explodes energy and attacks multiple enemies whose way is blocked; Burning Fist, which throws strong fists of fire; and Punch of Doom, which causes extreme damage to an opponent while consuming a lot of physical strength.

Titan

Third Class Transfer

Destroyers evolve into Titans wielding massive swords or axes. They are powerful warriors that spearhead advance attacks and trample the enemy without reservation.

Grand Khavatari

Third Class Transfer

It is said that the highest priests of the Monastery of Fire possess strength that rivals that of Titans. These master Tyrants possess abilities previously unseen in Titans, pursuing true physical prowess. Gifted and dedicated fighters who are granted the title of the Grand Khavatari, the quintessential warrior, these Tangsu practitioners prefer tattoos over cumbersome armor in combat.

კამაელის კლასები

 

Male Soldier

Starting Class

A basic melee fighter class, destined for more specialization in weapons and to wear heavy or light armor. Only male Kamaels can become true warriors.

Trooper

First Class Transfer

Troopers are dark-magic-wielding warriors. They use Kamael-exclusive weapons, such as ancient swords and rapiers. They also have strong magical and debuff abilities, which enable them to concentrate souls and release them in a manner that suits the situation. When completing the second class transfer at level 40, the Male Kamael must choose to specialize in melee combat by becoming a Berserker, or to use magic and eventually become a Soul Breaker.

Berserker

Second Class Transfer

Berserkers specialize in physical attacks using ancient swords. Their basic combat style is similar to that of the Orc Destroyer, but they can also carry out ranged-attacks by using an ancient sword. They acquire tremendous movement speed and attack power by using magic to strengthen themselves. They can improve their defense by using souls, and strengthen themselves to enhance the ferocity of their attacks. Also, they possess unique combat styles through various raid skills.

Doombringer

Third Class Transfer

Doombringer is the highest rank that a Berserker can be promoted to. Their mastery of swordsmanship is feared even by the gods. Doombringers have awoken long-dormant abilities, and have gained the ability to use the ancient Kamael power, Final Form.