გამომძახებელი

ჯადოქრები მთელ რიგ საჭირო მაგიებს ფლობენ რითიც საგრძნობლად აუმჯობესებენ გუნდის წევრების საბრძოლო მაჩვენებლებს. შეუძლია მოწინააღმდეგის მასას ერთიანად დიდი ზიანი მიაყენოს და ამავდროულად დააჯილდოოს თაგუნდელები დამატებითის სიცოცხლის ძალებით

  • რასა
  • დონე 1-19
  • დონე 20-39
  • დონე 40-75
  • დონე 76-84

ადამიანის კლასები

 

Human Mystic

Starting Class

A basic spell-casting class, mystics wear robes and cast beneficial and damaging spells while wielding staves and magic maces and swords. At level 20, the Human Mystic must choose to be either a damage-dealing mage, or a healing and buffing Cleric.

Cleric

First Class Transfer

Clerics have chosen white magic and support magic as the focus of their profession rather than direct magical attacks. Clerics fight slowly but can survive for a long time by healing their wounds with magic. Since Clerics can use both support magic and holy magic, they are welcome in parties thanks to their buffing and healing spells. In addition, during a crisis situation, a Cleric can perform crowd control by using spells such as Sleep. When completing the second class transfer at level 40, the Cleric can choose between focusing on buffing and become a Prophet, or to concentrate on healing.

Prophet

Second Class Transfer

The Prophet makes allies strong and enemies weak using the highest level of protection magic. With the blessing of the gods, the Prophet increases the maximum value of physical strength for another party member through Bless the Body. They also increase their own MP through Bless the Soul, and can use a spell to return to town instead of a scroll.

Hierophant

Third Class Transfer

The most exalted of Prophets have become Hierophants. More offensive fighters than healers, they can buff party members as well as control crowds while dealing damage.

ელფის კლასები

 

Elven Fighter

Starting Class

The Elven Fighter is a basic melee class, destined to specialize in weapons and to wear heavy or light armor. At level 20, the Elven Fighter must choose to be either a damage-based Elven Scout or a defense-based tank.

Elven Knight

First Class Transfer

Elven Knights differ from other Knights in their high agility and ability to cast recovery magic. Their quick movement speed and haste spells make them highly regarded in groups, but they are also effective alone. When completing the second class transfer at level 40, the Elven Knight can choose between keeping their tank class by becoming a Temple Knight, or to veer away from tanking and towards being an enchanter.

Sword Singer

Second Class Transfer

The Sword Singer has a beautiful voice that is used to raise the morale of party members and assist them in battle. The Sword Singer helps to recover the physical strength of party members through Song of Life and raises the defensive power of party members using Song of Earth. The sound of the Sword Singer's voice is welcome in any party.

Sword Muse

Third Class Transfer

Sword Muses are Sword Singers who have reached the apex of the singing of spirit songs unique to Elves. Spirit songs are beautiful songs infused with the power of the spirit. Magic exclusive to Elves, these songs enhance the combat capability and morale of their own forces and to seek the divine protection of the spirits and the goddess before heading out to the front. They are welcome in any party thanks to their valuable buffs.

ბნელი ელფის კლასები

 

Dark Fighter

Starting Class

A basic melee fighter class, destined for more specialization in weapons and to wear heavy or light armor. At level 20, the Dark Fighter must choose to be either a damage-based warrior, or a more defense-based Palus Knight.

Palus Knight

First Class Transfer

Palus Knights are Dark Fighters that have received professional swordsman training. The play style of a Palus Knight is similar to that of other Knights yet with a superior attack capability. Palus Knights possess many skills and magic focused on causing damage. When completing the second class transfer at level 40, the Palus Knight can choose between keeping their tank class by becoming a Temple Knight, or to veer away from tanking and towards being an enchanter.

Bladedancer

Second Class Transfer

The Bladedancer primarily uses dual swords and raises the abilities of party members by dancing. They assist in the hunt by increasing the attack power of party members through the Dance of Warrior. The Bladedancer also raises the critical damage of party members through Dance of Fire.

Spectral Dancer

Third Class Transfer

Spectral Dancers are Dark Elf knights who are able to call forth a storm of death and destruction through the dances of dual swords. Bladedancers present death and chaos to the enemy with sword dances, and extremely rare dancers among them who can evoke frightful power are referred to as Spectral Dancers.

ორკის კლასები

 

Orc Mystic

Starting Class

A basic spell-casting class, Orc Mystics wear robes or light armor, and cast beneficial and damaging spells while wielding staves and magic maces and swords.

Orc Shaman

First Class Transfer

The Orc Shaman provides extensive support in groups - casting beneficial spells and healing others. They can also cast powerful magic curses on enemies in combat and have some proficiency in physical combat. When completing the second class transfer at level 40, the Orc Shaman can choose between being a debuffer against monsters as an Overlord or a buffer to party members as a Warcryer. Both paths lead to eventually becoming a true enchanter.

Overlord

Second Class Transfer

Overlords specialize in weakening the enemy with amazing debuffs, and providing buffs for their entire clan, although they cannot buff a party of non-clan members. The Overlord leads the Orc race through the use of Seal of Winter, which reduces the attack speed of nearby enemies and Sight of Paagrio, which increases the accuracy of other members of his clan.

Warcryer

Second Class Transfer

The Warcryer is a Shaman who has received special training in the battle song, which is at the very top of the Orc sorcery system. They support fellow party members through songs of magical power. The Warcryer is an advantage to a group in battle, thanks to his adept Chant of Fury, which increases the attack speed of his party members, as well as the Chant of Evasion, which increase evasiveness.

Dominator

Third Class Transfer

Orcs who have realized the power of tactics, Dominators are natural leaders and strategists. Given the title of Dominator, which is bestowed to only the strongest Overlords, they lead proud warriors who will leap off a cliff without the slightest hesitation about their victory.

Doom Cryer

Third Class Transfer

At the pinnacle of the Orc's incantations lie battle songs, special chants in the form of songs. Doom Cryers are Warcryers who are perfectly fluent in battle songs that rain destruction upon the enemy. With mere words, they heal friendly forces with chants endowed with strong magical powers, raise morale, and cast curses on enemies.

კამაელის კლასები

 

Inspector

Second Class Transfer

Once a male or female Kamael levels their main class and a subclass to level 76, they may unlock a special Kamael class: Inspector, later evolving to Judicator. This special class can be leveled as a subclass, then as a Dual Class, and finally can Awaken as an Iss Enchanter.

Judicator

Third Class Transfer

Judicators are the most elite of all Kamael warriors. Only Inspectors who have undergone rigorous training can graduate to a Judicator. Judicators are said to be able to control other's emotions and will, and have the power to actualize the future that they desire.