ჯადოქარი

გამომძახებელის იარაღია მოთვინიერებული ცხოველები და მსახურები. გამომძახებელს არ სჩვევია შუა ბრძოლის ველზე შეჭრა, ისინი მოშორებით დგანან და მართავენ თავიანთ ცხოველებს და მსახურებს. მარტოც საკმაოდ კარგად ართმევენ თავს მოწინააღმდეგეს. ატარებენ მსუბუქ სამოსს და აქსესუარებს

  • რასა
  • დონე 1-19
  • დონე 20-39
  • დონე 40-75
  • დონე 76-84

ადამიანის კლასები

 

Human Mystic

Starting Class

A basic spell-casting class, mystics wear robes and cast beneficial and damaging spells while wielding staves and magic maces and swords. At level 20, the Human Mystic must choose to be either a damage-dealing Human Wizard, or a healing mage.

Human Wizard

First Class Transfer

Human Wizards are focused on elemental magic, summon magic, and black magic, and as such can summon a creature and use it as a tank, or absorb HP from a corpse and convert the HP to MP to reduce their downtime. During party play, Human Wizards deal great damage with their powerful spells. When completing the second class transfer at level 40, the Human Wizard can choose between being a damage-dealing mage, a caster and summoner combination, or the most powerful summoner, the Warlock.

Warlock

Second Class Transfer

The Warlock considers the power of magic to be a living entity. They can create something from nothing by using the highest level of summon magic. Like other summoner mages, they engage in battle vicariously by raising the defensive power and magic defensive power of their servitors through Servitor Physical Shield and Servitor Magic Shield, respectively. The Warlock can also raise attack speed through Servitor Haste.

Arcana Lord

Third Class Transfer

Arcana Lord is a title given to Warlocks that are the most skillful in rendering manifestations of elemental magic. Calling upon creatures from other realms, they must possess unqualified control over the arcane, the requisite power path which leads to the summoning.

ელფის კლასები

 

Elven Mystic

Starting Class

A basic spell-casting class, mystics wear robes and cast beneficial and damaging spells while wielding staves and magic maces and swords. At level 20, the Elven Mystic must choose to be either a damage-dealing Elven Wizard, or a healing mage.

Elven Wizard

First Class Transfer

Elven Wizards divide the magical forces in the world into four elements, as well as light and darkness. They then amplify the power of these elements and combine them to use in their magic. Elven Wizards can use mid-level elemental magic and summon magic. The playstyle of an Elven Wizard is similar to that of other wizards, however, the characteristics of the magic they use and the types of creatures they summon are related to Elven history. Though fast casters, the magical attack power of Elven Wizards is somewhat weak and they cannot use black magic. When completing the second class transfer at level 40, the Elven Wizard can choose between being a damage-dealing and buffing mage, or an Elemental Summoner.

Elemental Summoner

Second Class Transfer

The Elemental Summoner engages in battle using servitors and is skilled in a variety of summon magic. Like other summoner mages, they engage in battle vicariously and raise their servitors' physical and magical defensive powers shielding spells. The Elemental Summoner also raises attack speed through Servitor Haste.

Elemental Master

Third Class Transfer

Elemental Master is the title bestowed on the most accomplished Elemental Summoners. Elemental Masters are knowledgeable summoners who practice summoning techniques exclusive to Elves, the foundation of which lies in the belief that magic is the natural phenomenon of power.

ბნელი ელფის კლასები

 

Dark Mystic

Starting Class

A basic spell-casting class, mystics wear robes and cast beneficial and damaging spells while wielding staves and magic maces and swords. At level 20, the Dark Mystic must choose to be either a damage-dealing Dark Wizard, or a healing mage.

Dark Wizard

First Class Transfer

Dark Wizards divide the magical forces in the world into four elements, as well as light and darkness. They then amplify the power of these elements and combine them to use in their magic. Dark Wizards can use the mid-level elemental magic, black magic and summon magic. Dark Wizards are similar to other wizard classes, but the nature of their magic is based on darkness and death. Also, like Dark Mystics, their magic is powerful but they have low MP recovery speed. When completing the second class transfer at level 40, the Dark Wizard can choose between being a damage-dealing and buffing mage, or a Phantom Summoner.

Phantom Summoner

Second Class Transfer

The Phantom Summoner is renowned for summoning wicked spirits. They engage in battle vicariously by raising the defensive power of servitors through Servitor Physical Shield and by raising magic defensive power of servitors through Servitor Magic Shield. The Phantom Summoner can also raise servitors' attack speed through Servitor Haste.

Spectral Master

Third Class Transfer

The most skilled of the Phantom Summoners who conjure creatures that sleep in the abyss, Spectral Masters are the most accomplished Dark Elf summoners who have reached a new stage of power through visions of the bygone eras.