ჯუჯა

ჯუჯები მიწიდან წარმოიშვნენ. ძირითადად რესურსების მომხვეჭელი რასაა, საკმაოდ კარგად ფლობენ მჭედლობას. შეუძლიათ ერთდოულად რამოდენიმე მოწინააღმდეგესთან შერკინება

მებრძოლის საწყისი მონაცემები

Str
39
Dex
29
Con
45
Int
20
Wit
10
Men
27

მებრძოლი ჯუჯის კლასები

 

დონე 1-19

Dwarven Fighter

Starting Class

A basic melee fighter class, destined for more specialization in weapons and to wear heavy or light armor. At level 20, the Dwarven Fighter must choose to focus on resource gathering, becoming a Scavenger, or on crafting, becoming an Artisan.

დონე 20-39

Artisan

First Class Transfer

Artisans are happiest at their work bench and mainly work on creating items from materials gathered by Scavengers and Bounty Hunters. When in combat they summon some of their own creations to fight alongside. Artisans, like all Dwarves have good attack skills and defenses.

Races available to become a Tyrr Warrior:

Scavenger

First Class Transfer

Scavengers travel the entire world to collect crafting materials, mostly by scavenging the corpses of fallen enemies. They also receive combat training so that they can properly cope with dangerous situations.

Races available to become an Othell Rogue:

დონე 40-75

Warsmith

First Class Transfer

The Warsmith is able to make things with such high level of expertise that not even Artisans could ever hope to achieve. He is welcomed widely by lords of other territories, thanks to his unique ability to make siege weapons. The Warsmith is also adept at using the Whirlwind in battle, while possessing many skills related to manufacturing.

Races available to become a Tyrr Warrior:

Bounty Hunter

First Class Transfer

It is said that the Bounty Hunter is a veteran who has the greatest known collecting abilities. He is even said to have gathered a dragon's scales. The Bounty Hunter is adept at using the Whirlwind in battle, allowing greater prowess at taking on multiple enemies. He also possesses many skills related to commercial activities.

Races available to become an Othell Rogue:

დონე 76-84

Maestro

First Class Transfer

Master craftsmen who possess extraordinary skills are granted the title of Maestro. Even among association leaders and elders, those who can be called Maestros are extremely rare.

Races available to become a Tyrr Warrior:

Fortune Seeker

First Class Transfer

Fortune Seekers are Bounty Hunters who possess the most accomplished collecting skills. There's no conclusive proof, but Fortune Seekers are said to be able to pluck strands of hair from Valakas's mustache. Although the legend of a great number of Fortune Seekers has been passed down unconfirmed, the recent return of a few Bounty Hunters from seemingly impossible journeys fuels rumors about the return of the Fortune Seekers.

Races available to become an Othell Rogue: